Bằng độc quyền sáng chế – Đăng ký bản quyền sáng chế

268
Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế
Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế – giải pháp bảo vệ cho sáng tạo của bạn

Bằng độc quyền sáng chế chính là một sự công nhận và bảo hộ của pháp luật đối với những thành quả sáng tạo của tác giả. Một trong những thủ tục không bắt buộc nhưng nên thực hiện để có thể bảo vệ tốt nhất cho chính tài sản trí tuệ của mình.

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền được cấp để bảo vệ, giúp chủ sở hữu ngăn chặn được những hành động xâm phạm, khai thác thương mại sáng chế đó, và có quyền khởi kiện khi phát hiện ra những hành vi đánh cắp, sử dụng trái phép sáng chế đã được cấp văn bằng.

Chúng ta có thể hiểu thêm về sáng chế, đó chính là những gì mà con người tạo ra chứ không phải là những gì được phát hiện ra. Sáng chế có thuộc tính cơ bản là kỹ thuật, được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình. Vì thế nó là thành quả sáng tạo, được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền con người sáng tạo nên sáng chế đó.

Khi nào sáng chế được cấp bằng bảo hộ?

Sáng chế sẽ tùy vào những trường hợp cụ thể, mà có cái được cấp bằng bảo hộ và có cái sẽ bị từ chối cấp. Xét về một số phương diện cụ thể, có thể hiểu các sáng chế nằm trong phạm vi được cấp văn bằng bảo hộ chính là sáng chế:

  • Có tính mới: tính mới này được thừa nhận khi sáng chế đó chưa từng được bộc lộ, công khai ở bất kỳ thời điểm, không gian nào trước ngày nộp đơn. Tính chưa được bộc lộ công khai này có thể là một số người nhất định biết về nó nhưng họ giữ được bí mật về sáng chế đó. Đồng thời nó cũng sẽ được xem là chưa mất đi tính mới khi được công bố với những trường hợp cụ thể như: công bố không được sự đồng ý của tác giả, được tác giả hoặc người có quyền công bố dưới dạng báo cáo khoa học, triển lãm. Và thêm vào đó là đơn đăng ký phải được nộp sau 6 tháng kể từ ngày những hoạt động đó diễn ra.
  • Tính sáng tạo: căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
  • Khả năng áp dụng công nghiệp: nếu sáng chế đó được sử dụng để sản xuất khối lượng lớn các sản phẩm và thu được những kết quả nhất định.

Những ai có quyền đăng ký bản quyền sáng chế?

Đăng ký bản quyền sáng chế sẽ được thực hiện bởi chính tác giả hoặc những người đại diện có thẩm quyền. Cụ thể là ngoài tác giả thì:

  • Các tổ chức, cá nhân tiến hành tài trợ kinh phí, vật chất theo hình thức thuê làm, hoặc theo các giao dịch giữa hai bên, nhưng không được trái với quy định của nhà nước về luật này.
  • Chính phủ quy định rõ quyền được đăng ký bản quyền sáng chế được tạo nên nhờ kinh phí, vật chất của ngân sách nhà nước
  • Trường hợp sáng chế đó có nhiều tác giả, thì tất cả họ đều có quyền đăng ký nhưng phải được sự đồng ý của đồng tác giả còn lại.

Quyền lợi của chủ sở hữu khi đăng ký bản quyền sáng chế

Khi hồ sơ được duyệt và có trong tay bằng độc quyền sáng chế, các chủ sở hữu sẽ có được toàn quyền trong việc sử dụng và cho phép người khác sử dụng sáng chế đó để tạo lợi nhuận thương mại. Cùng với đó là ngăn cấm cá nhân, tổ chức khác sử dụng trái phép thương hiệu của mình. Tác giả cũng sẽ có quyền chuyển nhượng.

Bởi bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiệu lực của bằng được tính từ ngày cấp và kéo dài 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền sáng chế chính là một lá chắn vững chắc cho chính sáng chế của tác giả, trước sự xâm phạm bản quyền của những cá nhân khác. Đồng thời bạn cũng sẽ an tâm hơn khi tiến hành khai thác những nguồn lợi kinh tế từ chính sáng chế đó của mình.

Bằng độc quyền sáng chế – Đăng ký bản quyền sáng chế
5 (100%) 2 votes