Đăng ký bản quyền tác giả và những điều cần biết

1121
Bảo vệ Bản quyền tác giả tác phẩm
Bảo vệ Bản quyền tác giả tác phẩm

Đăng ký bản quyền tác giả hiện nay là một thủ tục không mấy xa lạ đối với những ai hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật,…như một phương pháp hữu ích để bảo vệ cho tài sản trí tuệ đó tránh khỏi sự sao chép, xâm phạm của những tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hình dung được tầm quan trọng cũng như những thủ tục cần thiết khi tiến hành quy trình này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được lời giải đáp thích hợp cho vấn đề này.

Bản quyền tác giả là gì?

Nhắc đến quyền tác giả là nói đến quyền của cá nhân, tổ chức, tập thể đối với các tác phẩm liên quan đến khoa học, phần mềm, văn học,…do chính họ sáng tạo hoặc được sở hữu. Đó chính là những thành quả của sáng tạo trí óc, không phải là sự sao chép từ những điều đã biết.

Quyền tác giả được hiểu như là một nhóm các quyền, gồm các quyền nhân thân và các quyền tài sản. Các quyền tài sản được gọi là “độc quyền” khai thác hoặc cho người khác khai thác tác phẩm của chủ sở hữu quyền tác giả. Các quyền nhân thân (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn.

Tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền tác giả

Việc đăng ký quyền tác giả chính là làm nên một bức tường bảo vệ cho tác phẩm của bạn, tránh được những sự xâm phạm từ các cá nhân, tổ chức khác có ý định ăn cắp bản quyền sáng tạo của chính bạn. Bởi một tác phẩm được tạo ra là thành quả của quá trình suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi, tốn thời gian, chất xám, tiền bạc để hoàn thành nó. Chính vì vậy việc đăng ký bản quyền tác giả chính như một sự công nhận đối với chủ thể sở hữu của tác phẩm đó, trao cho họ những phần thưởng xứng đáng với giá trị sáng tạo đó.

Bạn nên nhớ rằng khi một tác phẩm được hoàn thiện, thành công, được sự biết đến và tiếp nhận của càng nhiều người thì lợi nhuận mà chủ sở hữu thu về càng lớn. Chính vì vậy càng cần đến sự bảo hộ để tránh các cá nhân khác lợi dụng nó dùng vào mục đích bất chính.

Điều kiện bảo hộ bản quyền tác giả là gì?

Theo luật bản quyền tác giả, để có thể được cấp quyền bảo hộ với tác phẩm đó, cần đảm bảo được những điều kiện sau:

  • Tác phẩm cần được thể hiện trên một loại vật chất nhất định
  • Tác phẩm phải đảm bảo tính nguyên gốc
  • Chủ sở hữu bao gồm tác giả sáng tác và người được sỏ hữu quyền tác giả
  • Tác phẩm phải chưa được công bố ở Việt Nam mà chưa từng được công bố tại nước nào khác, đảm bảo tính nguyên gốc, không sao chép bắt chước.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bao gồm: tác phẩm báo chí, âm nhạc, điện ảnh và tương đương điện ảnh, tạo hình mỹ thuật ứng dụng, kiến trúc, nhiếp ảnh, bản vẽ địa hình hoặc công trình khoa học, văn học nghệ thuật dân gian, chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu.

Người và cách thức nộp đơn bảo hộ bản quyền:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký. Hồ sơ có thể được nộp tại Cục bản quyền tác giả hoặc văn phòng đại diện của Cục, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, hồ sơ này có thể được gửi qua đường bưu điện.

Thủ tục và quá trình đăng ký bản quyền tác giả:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan:Tờ khai đăng ký quyền tác giả sử dụng cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả. Tờ khai quyền liên quan sử dụng cho nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng.Trong tờ khai, phải được trình bày bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, có đầy đủ chữ ký và thông tin liên quan của tác giả, quyền sở hữu tác giả, quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ. Tóm tắt nội dung của đối tượng cần được đăng bản quyền và phải cam kết với mọi thông tin cung cấp trong đơn.
  2. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.Đối với loại tác phẩm đặc thù, có kích thước lớn, thì sẽ được thay bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
  3. Giấy ủy quyền
  4. Các tài liệu chứng minh cho quyền nộp hồ sơ
  5. Nếu tác phẩm có đồng tác giả, cần có văn bản đồng ý của các tác giả đó
  6. Nếu tác phẩm có chủ sở hữu chung, cần có văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu

Thời gian xem xét đơn và trả lời:

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cá nhân, tổ chức yêu cầu đăng ký bản quyền, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời đơn trong vòng 15 ngày. Đây sẽ là thời gian mà cá nhân được nhận giấy chứng nhận. Nếu trường hợp không duyệt cấp, thì Cục sẽ có công văn trả lời rõ với người nộp đơn.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định cụ thể tại Thông tư 29/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Với những thông tin được cung cấp trên đây, hi vọng mỗi cá nhân, tổ chức đang sở hữu cho mình những đối tượng, sản phẩm sáng tạo trí tuệ, sẽ biết cách thiết lập được những sự bảo hộ pháp lý cần thiết cho chính xác phẩm của mình bằng việc bảo hộ quyền tác giả cho công trình sáng tạo đó.

Đăng ký bản quyền tác giả và những điều cần biết
5 (100%) 2 votes