Trang chủ Nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu

Những thủ tục hồ sơ cần thiết để có thể mua bán, nhượng quyền, chuyển nhượng thương hiệu giữa các cá nhân hoặc tổ chức đã bảo hộ thương hiệu - nhãn hiệu trước đó.

Nhượng quyền thương hiệu dưới nhiều góc nhìn

Nhiều doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự hiểu được nhượng quyền thương hiệu là gì, bởi nó có nhiều cách định nghĩa khác...

Những lợi ích của nhượng quyền thương mại đem lại

Lợi ích của nhượng quyền thương mại là một điều mà không ai có thể phủ nhận, nó giải thích cho việc vì sao...

Định giá thương hiệu và những vấn đề cần lưu ý

Thương hiệu được xem là một tài sản quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, và để có thể phục vụ những hoạt động...

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Cần làm gì khi muốn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu là một trong những thủ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc phải có khi doanh nghiệp phát sinh hoạt...

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu

Những vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một trong số những...