Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể

199
Đăng ký nhãn hiệu tập thể nông sản
Đăng ký nhãn hiệu tập thể nông sản

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được sử dụng để phân biệt sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các thành viên trong một tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu với các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các cá nhân, doanh nghiệp không phải thành viên của tổ chức đó. Ví dụ như hiện nay tại Việt Nam, có rất nhiều loại đặc sản địa phương đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể, như vải Lục Ngạn, bưởi Phúc Trạch, xoài cát Hòa Lộc… Ngoài các loại đặc sản trái cây, Việt Nam còn có rất nhiều làng nghề truyền thống và sản vật địa phương nên vì vậy mà việc xây dựng nhãn hiệu tập thể là rất cần thiết để các địa phương phát triển sản xuất. Vậy thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể như thế nào?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

So với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường thì nhãn hiệu tập thể yêu cầu nhiều loại tài liệu hơn. Cụ thể bao gồm:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu

– Mẫu nhãn hiệu với kích thước từ 3x3cm – 8x8cm

– Danh mục sản phẩm hàng hóa/dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu tập thể

– Chứng từ nộp lệ phí

– Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký)

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể với đầy đủ các nội dung:

+ Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể

+ Các điều kiện để trở thành thành viên của tổ chức

+ Danh sách các đối tượng tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu

+ Các biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế

+ Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu

Ngoài ra nếu nhãn hiệu được dùng cho sản phẩm có tính đặc thù hay nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý sẽ phải bổ sung thêm bản thuyết trình về tính chất đặc trưng của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Còn nếu nhãn hiệu là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm sẽ phải bổ sung bản đồ xác định lãnh thổ.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu trí tuệ

Cũng như nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể sẽ được hoàn thành đăng ký trong khoảng thời gian từ 12 – 18 tháng theo quy trình sau:

– Thẩm định hình thức đơn (1 tháng tính từ ngày nộp đơn)

Cục SHTT sẽ xem xét về hình thức đơn bao gồm phân nhóm, mẫu nhãn, chủ sở hữu nhãn hiệu… Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Cục SHTT sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố còn nếu không đáp ứng thì Cục sẽ thông báo từ chối đơn kèm đề nghị sửa đổi trong thời gian nhất định.

– Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể (2 tháng tính từ ngày có thông báo đơn hợp lệ)

Đơn sẽ được công bố trên công báp SHCN với các nội dung liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa/dịch vụ.

– Thẩm định nội dung (9 tháng tính từ ngày công bố đơn)

Cục SHTT sẽ tiếp tục xem xét và đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ. Nếu đơn đáp ứng đủ điều kiện thì Cục sẽ ra thông báo cấp văn bằng. Nếu đơn không đáp ứng đủ điều kiện thì Cục sẽ ra thông báo từ chối cấp bằng và yêu cầu doanh nghiệp phúc đáp, khiếu nại trong thời gian nhất định.

– Cấp văn bằng bảo hộ:

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể sẽ được cấp sau 2 – 3 tháng tính từ ngày người nộp đơn hoàn thành nộp lệ phí cấp bằng.

Nhãn hiệu tập thể cũng giống như nhãn hiệu thông thường, sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 10 tính từ ngày nộp đơn và có thể tiếp tục gia hạn mà không hạn chế số lần. Quý khách cần được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể xin vui lòng liên hệ chuyên gia Luật Việt Tín theo tổng đài 1900 56 56 89.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể
Đánh giá bài viết