Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu

740
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Rất nhiều trường hợp người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu xảy ra ý kiến trái chiều với ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ. Để giành lại ý kiến của mình, người nộp đơn sẽ phải tiến hành khiếu nại theo thủ tục được quy định trong luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin dưới đây.

Hồ sơ khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

Để tiến hành khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn cần chuẩn bị đơn khiếu nại dưới dạng văn bản và cung cấp đầy đủ các nội dung sau:

– Họ tên đầy đủ và địa chỉ của người khiếu nại

– Thông tin số, ngày ký và nội dung của quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại

– Số đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên quan.

– Lý lẽ khiếu nạ và dẫn chứng minh họa cho lý lẽ khiếu nại

– Tên đối tượng cần được bảo hộ trong đơn

– Đề nghị sửa chữa hoặc hủy bỏ quyết định/thông báo liên quan.

Quy trình xử lý khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi chuẩn bị đơn khiếu nại với đầy đủ các nội dung nêu trên thì nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian đã quy định. Nếu đã quá thời hạn thì đơn sẽ không được tiếp nhận nữa.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét trong thời gian 30 ngày và trả lời bằng văn bản tới người nộp đơn khiếu nại.

Trường hợp bạn không đồng ý với trả lời của Cục SHTT thì sẽ có quyền tiếp tục khiếu nại lên Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ thậm chí là khởi kiện theo thủ tục hành chính. Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp nhận đơn và xử lý trong 30 ngày và ra quyết định thông báo kết quả tới người khiếu nại.

Tới đây nếu bạn vẫn chưa đồng ý với quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì có thể khởi kiện theo thủ tục hành chính.

Nói một cách đơn giản nhất, khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu chính là sự đối thoại trực tiếp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục SHTT) và người khiếu nại về những vấn để liên quan đến đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa/dịch vụ.

Để được giải đáp chi tiết hơn hoặc hỗ trợ thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhanh chóng, đạt kết quả như mong muốn, quý khách vui lòng liên hệ chuyên gia Luật Việt Tín theo Hotline 1900 56 56 89.

Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu
Đánh giá bài viết